Ipopema

BearingPoint

Bearing Point

We wrześniu 2011 roku IPOPEMA Business Consulting i BearingPoint zawarły umowę Alliance Partner Agreement.

Celem aliansu jest poszerzenie zakresu oferowanych produktów oraz wzmocnienie jakości świadczonych usług dla klientów obu firm. Na mocy umowy IPOPEMA i BearingPoint będą współpracowały w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, realizacji projektów oraz wspólnego zdobywania nowych możliwości rynkowych.

Firma BearingPoint jest jedną z największych firm doradczych na świecie. Zatrudnia w Europie 3200 konsultantów i specjalistów. Jej kluczowym obszarem działalności jest doradztwo biznesowe oraz informatyczne.


SAP PartnerEdge

IPOPEMA Business Consulting jest oficjalnym partnerem SAP Polska Sp. z o.o., o najwyższym statusie Partnera - SAP PartnerEdge™, uznanego lidera branży zintegrowanego oprogramowania biznesowego.

SAP Polska Sp. z o.o. jako jedyny spośród czołowych dostawców zintegrowanych systemów informatycznych oferuje rozwiązania dla dużych organizacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Unikalną ofertą SAP jest ponad 25 rozwiązań branżowych, ściśle dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż i efektywnie obsługujących unikalne procesy w różnych sektorach gospodarki. SAP proponuje również szeroką gamę usług, które obejmują m.in. wdrożenie, konsulting, szkolenia i wsparcie serwisowe.

SAP Polska Sp. z o.o. rozpoczął działalność we wrześniu 1995 roku. Obecnie zatrudnia około 150 pracowników w siedzibie w Warszawie oraz w oddziale we Wrocławiu, gdzie prowadzone są prace nad lokalizacją i rozwojem rozwiązań SAP.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie aplikacji SAP.

Lexmark

Lexmark


Jesteśmy partnerem firmy Lexmark, światowego lidera rozwiązań w obszarze automatyzacji obsługi dokumentów. Firma posiada oddziały w 16 krajach na 5 kontynentach. Z rozwiązań Lexmark korzysta obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw na świecie.

Podstawowe korzyści osiągane przez przedsiębiorstwa, które wdrożyły rozwiązania Lexmark, obejmują m.in., znaczące skrócenie czasu obsługi dokumentów, zwiększenie kontroli nad obiegiem dokumentów oraz możliwość śledzenia przebiegu procesu i identyfikację tzw. wąskich gardeł.

Funkcjonalności tych rozwiązań obejmują m.in.:

  • automatyczne skanowanie i odczytywanie danych oraz przenoszenie ich do systemów ERP (SAP, Oracle itp.),
  • elektroniczny obieg i zatwierdzanie dokumentów (workflow),
  • automatyczne odczytywanie danych z papierowych formularzy wypełnianych ręcznie lub drukowanych, przetwarzanie odczytanych danych do postaci elektronicznej i wprowadzanie do systemów zewnętrznych,
  • obsługę faktur w postaci EDI i eFaktury.

Nasi konsultanci przeprowadzili najbardziej kompleksowe i złożone wdrożenie rozwiązania do elektronicznego obiegu dokumentów, w tym faktur zakupowych, jakie do tej pory zostało zrealizowane w Polsce.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi usługami wykorzystującymi rozwiązania firmy Lexmark.


Quintiq

Quintiq

Jesteśmy partnerem firmy Quintiq, producenta systemu zaawansowanego planowania przeznaczonego do optymalizacji działań w obszarze szeroko rozumianej logistyki. Ten nowatorski system wdrożyło już ponad 500 przedsiębiorstw w 77 krajach świata.

System Quintiq uwzględnia w modelu planistycznym wszystkie reguły biznesowe danego przedsiębiorstwa i obejmuje wszystkie aspekty planowania pracy zgodnie z długoterminowymi celami firmy. Pozwala to na zwiększenie wydajności i uzyskanie daleko idących korzyści ekonomicznych.

Quintiq zaspokaja potrzeby takich branż, jak: spedycja samochodowa, spedycja kolejowa, usługi lotnicze, usługi kurierskie, transport publiczny, przemysł stalowy, przetwórstwo metali kolorowych, zarządzanie personelem, opieka medyczna, produkcja medialna, usługi ochroniarskie, produkcja dyskretna.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszych usług wykorzystujących system Quintiq.